Å ta vare på kunnskapen om sin egen familie og slekt.

Det har alltid vært interesse for kunnskap om egen familie og slekt.  Mange har utarbeidet slektsbøker som forteller om slektens røtter og utbredelse samt hvordan våre forfedre bodde og levde.

 

Hvor finner vi fakta.

Folketellingene 1801, 1865, 1875 og 1900 finner du på internett.  Mange historielag er i full gang med å registrere kirkebøker. Alternativt bestiller du mikrofilm av boken på biblioteket som du studerer der.   Emigrasjonslister og gårdsmatrikler er registrert. Mormonerne har søkbar base på deres data tilgjengelig via internett. Tilgjengelig datamengde via internett og ordinære dokumenter er stor.

 

Bevare fakta.

Etter hvert som mengden innsamlet materiale som dokumentkopier, notater og bilder stiger ser du raskt nødvendigheten av et verktøy for systematisk lagring.  Muligheter for utskrift av oversiktlige rapporter og slektsbøker samt import / eksport av data for utveksling med andre slektsforskere er vesentlig.

 

The Master Genealogist.

Dataprogrammet for systematisering av familie og slekt som har fått høyest skår av www.disnorge.no.   

 

Å komme i gang.

The Master Genealogist (TMG) kjøper du via www.tha.no. Prisen er kr. 495,- inkl. mva. Læreboka på Norsk koster kr. 379,-.

 

For å få full nytte av TMG er det vesentlig at du studerer programmet nøye før registrering starter. Dette for å få full nytte av rapport-funksjonen og slippe at du må registrere på nytt.

 

Hvordan lære mer.

For å ta TMG i bruk må du ha grunnleggende datakunnskap inntakt. Du må beherske bruk av mus, ha forståelse for lagring og gjenfinning av dokumenter samt beherske grunnleggende teknikker ved bruk av internett.

 

Jeg holder kurs i søking etter slekt på internett, bruk av programmet The Master Genealogist (TMG), scanning og digital fotografering samt bilderedigeringsprogrammet Adobe Photoshop.

 

Kontakt

 

Morten Engebretsen

1410 KOLBOTN

tlf. 92 28 78 82

www.engebretsen.nu

 

 

 

10 års erfaring i opplæring av mennesker i dataprodukter samt programmering og prosjektstyring.

 

Kurs for profesjonelle brukere samt innføringskurs for seniorer.